Disclaimer

Begripsomschrijving van deze disclaimer:

  • alle denkbare handelingen
  • de gebruiker
  • de bezoeker van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal)

Onderstaande is van toepassing:

Door de website www.versgaard.nl te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door De Versgaard met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt De Versgaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Intellectuele rechten De Versgaard is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van De Versgaard. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dien je schriftelijk vooraf aan ons te verzoeken. Ben je van mening dat jijzelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website neem dan even contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing! Vragen? Als je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met ons opnemen bij voorkeur per e-mail: info@versgaard.nl

Hoe gaan wij met privacy om?

Lees onze privacy policy